Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500 ( In decal 3 tem )

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500 ( In decal 3 tem )

Bước 1: Mở file driver trong đĩa hoặc lưu trong máy.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 2:Chọn “I accept…” như mũi tên trong hình. Sau đó bấm “Next”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 3:Chọn ổ đĩa muốn cài, mặc định là ổ “C”. Sau đó bấm “Next”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 4:Chọn 2 dòng như hình. Sau đó bấm “Finish”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 5: Chọn “Install printer drivers”. Sau đó bấm “Next”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 6:Bật nguồn và cắm máy in vào cổng USB, chọn kết nối “USB”, như hình dưới. Đợi nút “Next” sáng lên. Sau đó bấm “Next”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Máy sẽ tự động nhận model và số thứ tự cổng kết nối như hình dưới. Chọn “Next”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Đặt tên máy in theo ý của bạn, có thể chọn đây là máy in mặc định ở dòng ngay dưới.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bảng thông tin tóm tắt hiện ra 1 lần cuối, chọn “Finish”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công driver máy GODEX – G500, chọn “Close”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước 7: Bấm vào biểu tượng “Star” của Win, chọn “Device and Printers” như mũi tên trong hình dưới.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bấm phải chuột vào tên máy in “Xprinter XP-350B”, chọn “Printer properties”.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Bước8: Chọn thẻ “General”. Bấm chọn nút “Preferences..” như trong hình dưới.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Tại trang “Page Setup”, chọn nút “Edit” như hình dưới:

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Đối với in mã vach 3 tem sẽ cài đặt các thông số kích thước đúng như vòng tròn màu đỏ, sau đó bấm “OK’.

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Godex G500

Cuối cùng bấm “Apply” rồi “Ok” 2 lần. Bây giờ bạn có thể in trực tiếp từ phần mềm 1 cách chính xác và tiện lợi.

Chúc bạn thành công !

Bài viết liên quan